Reklam xidmətləri, reklam bazarında reklam verən kimi fəaliyyət göstərən şirkətlərə və ya fərdlərə verilir

 

Reklam xidmətləri maddi və qeyri -maddi istehsal əsasında yaradılır

Reklam xidmətlərinin növlərinə gəlincə, reklam məqsədinə, obyektinə, təsir dairəsinə görə təsnif edilir

 

Bütün reklam növləri media və qeyri-mediaya bölünür

Media aşağıdakılara bölünür:

 • TV reklam
 • Radio reklam
 • Qəzet, jurnallarda reklam
 • İnternet reklam
 • Küçə reklamı
 • Daxili reklam
 • Nəqliyyat vasitələrində reklam

 

Qeyri-media reklamı birbaşa və ya şəxsi ola bilər, çapda, hədiyyə mağazalarında. Qeyri-media reklamı həm də müxtəlif malların tanıtımı ilə əlaqədar tədbirləri əhatə edir

 

MƏLUMAT XARAKTERLİ REKLAM XİDMƏTLƏRİ

Məlumat xarakterli reklam xidmətləri hüquqi və fiziki şəxslər üçün nəzərdə tutulmuşdur. Məlumat xarakterli reklam materialları insanlara bir məhsul və ya xidmət almaq üçün bütün imkanlar haqqında məlumat verir.

 

Reklam və məlumat xidmətlərinə çap məhsulları daxildir:

 • Kitab-kataloq
 • Buklet
 • Flayer
 • Plakat
 • Prospekt
 • Təqvim, gündəlik və s

POLİQRAFİK XARAKTERLİ REKLAM XİDMƏTLƏRİ

 • Vizit kartı
 • Kitabça
 • Broşura
 • Zərf
 • Qovluqlar
 • Kartpostallar
 • Bloknot
 • Etiketlər

 

MARKETİNQ REKLAM XİDMƏTLƏRİ 3 kateqoriyaya bölünür:

 1. Araşdırma
 2. Konsaltinq
 3. BTL

Araşdırma xidmətlərinə nələr daxildir:

Düşünülmüş strateji qərarlar qəbul etmək;

İstehlakçıların istək və ehtiyaclarını öyrənmək;

Bazarda məhsullara olan tələbatın qiymətləndirilməsi;

Təşkilatın reklamına, reklam məhsullarının paylanmasının səmərəliliyinin artırılmasına yönəldilmiş fəaliyyət kompleksini təhlil etmək;

Təşkilatın və rəqiblərin üstünlüklərini və çatışmazlıqlarını müəyyənləşdirmək;

Rəqabətə davam gətirmək üçün strategiya hazırlamaq.

 

Konsaltinq xidmətlərinə nələr daxildir:

Yaxşı nəticələr verəcək bir strategiyanın hazırlanması, şirkətin inkişafı;

İnkişaf üçün məqsəd və vəzifələrin inkişafı;

Suallara cavab vermək üçün məlumatların toplanması prosesini inkişaf etdirmək;

İstehlakçılara təsir etmək üçün təsirli vasitələrin seçilməsi;

İstehsalın ləngiməsinin səbəblərini tapmaq və onları aradan qaldırmaq.

 

BTL - birbaşa marketinq, fərdi satışlar, müxtəlif sərgilər, promosyonlardır. Satışları əhəmiyyətli dərəcədə artırmağa xidmət edir.

Beləliklə, kompleks reklam xidməti, reklam məlumatlarının yayılmasının effektivliyini yüksəldən, məqsəd və vəzifələri müəyyənləşdirən, alıcıların sayını, satışların həcmini artıran tədbirlərin hazırlanmasıdır.

 

Fikirlərinizi bizimlə bölüşün